iltifat

iltifat
is. <ər.>
1. Lütfkarlıq, lütf, mərhəmət, etina. Vardır şirin-şirin xoş ixtilatın: Nə fayda Vaqifə yox iltifatın. M. P. V.. Kəsmə iltifatın qul Ələsgərdən; Kərəmli sultanım, getmə, amandı. A. Ə.. <Eldar:> Mən ağlımı itirmişəm, mənim iztirablarımı sənin ancaq belə iltifatların azalda bilər. S. H.. // Hörmət, ehtiram, hüsntəvəccöh, gülər üz göstərmə, xoş münasibət. Qarı Aqilin ürək tərpədən iltifatına qarşı indi heyran-heyran baxır. S. R.. Cəmil utandığından cavab verə bilməyir, yalnız gülümsəyirdi. Sara isə müdirin iltifatından razı idi. M. C.. İltifat etmək (eləmək, göstərmək və s.) – 1) mərhəmət etmək, xeyirxahlıq göstərmək, yaxşılıq etmək, mərhəmət edib vermək. Sən belə hərgah mənə qəmxar isən; Bir qədər ip tap, mənə qıl iltifat. A. S.; 2) xoş üz göstərmək, hörmət göstərmək, lütf etmək. Nayib Cəfər bizə iltifat elədi və oturmağa yer göstərdi. C. M.. <Mozalan bəy:> Hacı mənə həqiqət artıq iltifat eylədi. Ə. H.. İltifat buyurmaq köhn. – bax iltifat etmək. <Cəfər:> Bağışlayın, yoldaşlar. Sizdən bir ricam var. Biletiniz varsa, bir naharlıq iltifat buyurun. Ç.. Əgər bu növ kəşfiyyatçılardan biri iltifat buyurub türk qadınlığına da balaca bir nəzər salsa idi, . . biz də bu gün seçki zamanında Tükəzban xalanı meydanda tək qoymazdıq. B. T..
◊ İltifatın(ız) artıq olsun! – təşəkkür bildirir (bəzən kinayə yerində işlənir). <Vəli:> Bəy, iltifatın artıq olsun. Ü. H.. <Nəriman:> Çox sağ ol, Qərənfil! İltifatın artıq olsun! İ. Ə.. <Sevinc:> İltifatın artıq olsun, biz sənin çörəyini yemirik. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iltifat — is., Ar. iltifāt 1) Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık vereceklerini şaşırmışlardı. M. Yesari 2) İlgi gösterme, rağbet etme Kime iltifat dozunu artırırsa o gerçekten de… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltifat etmek — 1) ilgilenmek, saygı göstermek İltifat etti, hatırını sordu. M. Ş. Esendal 2) beğenmek, rağbet etmek Akşamki yemeklere iltifat eden çok oldu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltifat — (A.) [ تﺎﻔﺘﻝا ] 1. dönme. 2. ilgi gösterme. 2. gönül alma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iltifat — ə. 1) çevrilib baxma, dönüb baxma; 2) diqqət, etina, maraq; 3) təklif, mükafat; 4) mehribanlıq, lütfkarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İLTİFAT — Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek. * Dikkat, itina. * Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile mevzu dışına çıkmadan sözün ve hitabın yönünü değiştirme san… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTELEFFİT — İltifat eden, iltifat edici olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜLTEFİT — İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TALTİF — İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İLTİFATKÂR — İltifat eden, mültefit. Hal hatır sorup gönül alan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iltifatkâr — sf., esk., Ar. iltifāt + Far. kār İltifat eden, mültefit …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”